Saç Dökülmesi

Bir insanın görüntüsünde çok büyük farklar yaratan ve ilk bakışta göze çarpan unsur SAÇlardır. Gür, parlak ve güzel görünür oluşları kadar dökülmeleri de insanların yaşamlarında çok önemli bir yer tutabilinmektedir. Yakından inceleyecek olursak saç dökülmesinin nedenlerini her ne kadar kadın erkek diye ayıracak bile olsak her iki cinsin de ortak sorunları saçların dökülmesinde etken olmaktadır. – Belli ilaçların kullanılması –…

Abone Olun

Son Bildirilere Ulaşın:

Ecz. Fatih Mehmet Müderrisoğlu. Bütün hakları saklıdır.