YAŞAMIMIZI GENÇ VE SAĞLIKLI TUTMAK

Son yıllarda tıbbın ve beslenme şekilleri ile yaşam şeklimizin değişimleri nedeniyle insan ömrünün uzadığını yanı toplumların yaşlandığını görmekteyiz. Haliyle, yaşlanma ile birlikte fizyolojik fonksiyonlarda da bir düşüşün olması doğaldır.

Ortalama yaşam süresi uzamakta olduğu gibi doğurganlığın da ertelenmesi aynı hızla artmakta ve doğum hızında belirgin bir azalma görülmektedir.  Yani sözün kısası artık dünyamız yaşlanmakta, yaşlı nüfus çoğalırken aynı oranda yenilenmediği fark edilmekte.  Bunun nedeni olarak da nöro-dejeneratif hastalıklar, kardiovasküler rahatsızlıklar, kanser gibi pek çok yaşa da bağımlı hastalıkların olduğu görülmektedir.

Dünyada bilim insanları yaşlanmayı durdurmak için büyük gayretler içerisinde bulunmakla birlikte sorunun çok geniş tabanı ve değişimlere ihtiyaç duyması genelde tam bir çarenin bulunmasına engel olmaktadır. Ancak gene sorunun çözümü doğada olsa gerek ki binlerce yıllık Çin tıbbının derinliklerinde yatan gizemler bugün daha kolay ortaya çıkarılabilmektedir.

Astragalus membaneceus bitkisinin köklerinden elde edilen CYCLOASTROGENOLun dört bine yakın farklı etkenden soyutlaştırılması ile insanlık adına büyük bir gelişme gösterdiği ortaya çıkarılmıştır.

Hücre çekirdeği olarak bilinen eukaryote olarak bilinen organizmalarda kromozomlar çekirdeğin içinde bulunurlar. Bu organizmaların çoğunda çift halinde bulunan kromozom seti vardır. Yapısallaşmış her hücrede kromozom setinin eksiksiz olduğunun gösteren diploit formda bir tam kromozom seti bulunur. Yumurta ve sperm gibi eşeyli üreme hücrelerinde yalnızca ebeveyn organizmasının genetik malzemesinin yarısı bulunur.  DNA’lar vücudumuzun nasıl büyüyeceği gelişeceği ve işlevlerini nasıl göstereceği konusunda talimatlar veren özel kodları taşır. Kromozomlar ise bu önemli malzeme için depo görevi yaparlar.

Kromozomların bütünlüğünü korumakta en önemli görevi ise TELOMERLER üstlenir.  Telomerlerin işlevleri kromozom uçlarını DNA’nın bozulma faaliyetlerinden koruyarak hücrelerin işlevlerini ve canlılıklarını korumaktır.

Telomeraz enzimi ise telomerlerin bakımını yapan ve telomerleri uzatarak onaran bir enzimdir. Bu amaçla telomeraz kromozom uçlarına yeni telomer tekrarları ekler.

Herhangi bir yaşta telomerlerin uzunluğu bir organizmanın yaşlanma derecesini en iyi gösteren molekül işaretlerinden biridir ve bu nedenle bir organizmanın biyolojik yaşının tahmin edilmesinde kullanılır.  Organizmanın yaşı ilerledikçe dokuları canlandırmak için art arda hücre bölünmesi döngülerin gelişmesiyle telomerler zamanla kısalır bu hem somatik (organ hücreleri) ve kök hücre bölgelerinde gerçekleşir ve kök hücrelerin gerekli olduğu zaman dokuları canlandırabilme becerisini azalttığı gözlemlenmiştir.

Alkol, sigara kullanımı, stres ve obezite telomerlerin yüksek hızda aşınmasına neden olmaktadır.  Kısalan telomerler ise dokularda yaşlanmaya ve fonksiyon bozukluklarına neden olmaktadır.  Bağışıklığın düşmesi kalp kası hastalıkları, akciğer sorunları, cilt de belirgin farklılaşmalar, osteo blast, gözün retinal pigmentli dokusu, iskelet kasları, nöronlar gibi çok geniş bir etki sahası mevcuttur.

Yapılan çok ve çeşitli araştırmalar CYCLOASTROGENOLlerin sağlıklı dokuların zarar görmesini önlediğini ve kötü sonuçlar vermesini önlediğini ortaya koymuştur.

Sonuç olarak CYCLOASTROGENOLler ömrü arttırdığı kanıtlanmış olsa da yaşa bağlı çeşitli biyo belirteçleri azalttığı gözlemlenmiştir. Ciltte ince çizgilerin ve kırışıklıkların yaşlanma belirtilerini azaltmış ve Parkinson ve Alzheimer, retinopatiler ve katarakt gibi dejeneratif rahatsızlıkları önlediği görülmüştür.

Devamı sonraki yazımda…

Yorum Ekle

Abone Olun

Son Bildirilere Ulaşın:

Ecz. Fatih Mehmet Müderrisoğlu. Bütün hakları saklıdır.