Tarihi geçen ilaçlarınızı topluyoruz

Yazlıkları kapatıp kışlıklara dönüldüğünde hemen her evde dünya kadar tarihi geçmiş veya kullanımından vazgeçilen, yarım kalan ilaçlar vardır.  Genelde bunları çöpe veya sıvı olanları tuvaletlere atmaktayız. Çöpe atılanları kedi, köpek ve kuşlar gibi hayvanlar yemekte ve sonra da zehirlendikleri için ölmekteler. Tuvalete dökülen sıvı ilaçlar ise yeraltı suları, nehirler ve denizlerin kirlenmesine neden olmakta. En tehlikeli durum ise bu ilaçlardan…

Abone Olun

Son Bildirilere Ulaşın:

Ecz. Fatih Mehmet Müderrisoğlu. Bütün hakları saklıdır.