Akılcı ilaç kullanımı

Akılcı ilaç kullanımı uzun bir süredir kampanya şeklinde teşvik edilmekte. Türkiye’de tüketilen ilacın %85’i devlet eliyle tüketilmektedir. Yani devletin hekimlerinin yazdığı reçetelerdir, o zaman kime akıl verilmesi gerekmekte, akşam televizyonunu seyreden halka mı, yoksa akılsızca tükettirildiği bakanlıkça söylenen doktorlara mı? 2002 yılında ortalama ilaç kutu bedeli 20.84 TL iken on yıl sonrasında 2012de bu 8.14 TL olmuş ve kutu tüketiminde…

Abone Olun

Son Bildirilere Ulaşın:

Ecz. Fatih Mehmet Müderrisoğlu. Bütün hakları saklıdır.