EREKTİL DİSFONKSİYON ÜRÜNLERİ

Erektil disfonksiyon günümüz erkeklerinde belirgin bir sorun olmaya başlamıştır.  Doğru beslenemememiz, hayat şartlarının getirmiş olduğu stres ve organizmanın yetersizliği bu soruna neden olmaktadır.  Herhangi bir tedaviye başlamadan veya yardımcı maddeyi kullanmadan önce mutlaka bir doktoru ziyaret etmeniz gerekir. 

Doktorunuza gittiğinizde de varsa kullandığınız ilaçlar onların adlarını, resimlerini veya reçetelerini beraberinizde götürmeniz gerekir.  Doktorunuz sizi inceledikten sonra doğru olan seçimi yapacaktır.  Bugün için dünyada bulunan üç ana ham madde erektil disfonksiyonda kullanılmak üzere ruhsatlandırılmıştır.  Her ilaçta olduğu gibi bu ilaçlarla da birlikte kullanılmaması gereken ilaçlar olmakta ve bazı belirgin yan etkiler de söz konusu olmaktadır.  Genelde bu üç ürüne yakından bakacak olursanız hepsinde aynı denebilecek yan etkiler ve kullanım tavsiyeleri mevcuttur. Kesinlikle doğal olduğu ve erektil disfonksiyona yararlı olduğu söylenen besin destekleri ile mukayese dahi etmeyiniz.  

Yasalarımız erektil disfonksiyona yararlı olan besin desteklerine izin vermemektedir. 

Besin desteklerinde aşağıdaki üç ürünün benzeri etki çalışmaları olmadığından sağlığınız için tehlikeli olabilir.  Lütfen bu tip destekleri kullanmadan önce DOKTORUNUZA MÜRACAAT EDİNİZ.  Kullanımı ve yan etkileri hakkında ki bilgileri aşağıdaki yazımdan okuyabilir veya ECZACINIZA danışabilirsiniz.  Kesinlikle maksadı dışında veya dost tavsiyesiyle kullanmayınız.  İlacı ECZACI ve doktorunuz bilir.  Lütfen ereksiyon, sertleşmeme gibi sorunlarınız varsa aşağıdaki yazıyı dikkatle okuyunuz.  Her üç ham madde de YALNIZ ERKEKLERİN KULLANIMI İÇİNDİR.  Çoğu ilaçta olduğu gibi alkol içimi bu ilaçlarında etkilerini azaltır veya yok eder.  Bu nedenle alkol alımını sınırlamalıdır.

SILDENAFIL

SILDENAFIL fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir.

Sertleşme sorununu, buna yol açabilecek olası sebepleri ve uygun tedaviyi belirlemek için doktorunuz tarafından kullandığınız bütün ilaçların ve hastalıklarınızın bilinmesi gereklidir. Cinsel aktivite, kalp ile ilgili sorunlar için belirli bir derecede risk teşkil eder. Bu nedenle sertleşme sorununuza yönelik bir tedaviye başlamadan önce doktorunuzca kalp ve damar sisteminizin durumu değerlendirilmelidir.

Amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran veya nitrat içeren (Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi) herhangi bir ilaç kullanıyorsanız SILDENAFIL kullanmayınız. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. SILDENAFIL bu ilaçların etkilerinde ciddi bir artışa neden olabilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Riosiguat etkin maddeli bir ilaç kullanıyorsanız. Bu ilaç pulmoner arteriyel hipertansiyon (akciğerlerde yüksek kan basıncı) ve kronik tromboembolik hipertansiyon (kan pıhtısı ile birlikte akciğerlerde yüksek kan basıncı) tedavisinde kullanılır. SILDENAFIL gibi PDE5 inhibitörleri adı verilen ilaç gurubuna dahil ilaçların riosiguatın tansiyon düşürücü etkisini arttırdığı gösterilmiştir. Eğer riosiguat kullanıyorsanız ya da kullanıp kullanmadığınızdan emin değilseniz doktorunuza söyleyiniz.

• Görme kaybına veya görme bozukluğuna neden olabilen Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) hastalığınız varsa.

• Kalbiniz ile ilgili bir sorununuz varsa; doktorunuz kalbinizin seksüel aktivitenin getireceği ek yükü kaldırıp kaldıramayacağını dikkatle değerlendirmelidir.

• Ağır bir karaciğer veya kalp sorununuz varsa,

• Yakın zamanda inme veya kalp krizi geçirdiyseniz veya tansiyonunuz (kan basıncınız) düşükse,

• Retinitis pigmentoza gibi az görülen belirli bir kalıtsal göz hastalığınız varsa,

yukarıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ     

SILDENAFIL’nın geçici olarak tansiyonunuzu (kan basıncınızı) düşürücü etkileri olabilir. Çoğu kimsede bu durumun ilgili sonuçları azdır ya da hiç yoktur. Ancak özellikle tansiyon düşüşlerine hassas, kalp damarlarında tıkanma ile veya vücudun tansiyonu (kan basıncının) kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadir hastalıkları olan kişilerde cinsel aktiviteye eşlik edecek bu etkilerin doktorunuzca değerlendirilmesi gerekir.

Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösemi (kan hücrelerinin kanseri), multipl myelom (kemik iliği kanseri) veya peniste herhangi bir hastalık veya biçim bozukluğunuz varsa. Sertleşme sorununuz için ilaç kullanırken bu durumlar özel dikkat gerektirebilir.

• Mide ülseriniz veya bir kanama bozukluğunuz (hemofili gibi) varsa.

• Görmenizde ani bir azalma veya görme kaybı yaşarsanız SILDENAFIL kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Özellikle yaşlı hastalarda gözün ağ tabakasındaki toplardamarlarda tıkanma riski artmak tadır.

• Duymanızda ani bir azalma veya sağırlık yaşarsanız SILDENAFIL kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.

SILDENAFIL’nın; AIDS (HIV) tedavisi için kullanılan bir ilaç olan ritonavir ile birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir (bkz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı)

Olağan doz 50 mg’dır.

SILDENAFIL günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır.

Yaygın :

• Bulantı, Yüz kızarması, Sıcak basması (vücudun üst kısmında ani olarak sıcaklık hissetmek şeklinde belirti gösterebilir), Hazımsızlık, Görmede renklerin soluklaş ması, Bulanık görme, Görme bozukluğu , Burun tıkanıklığı

• Sersemlik hissi

*Cinsel ilişkiden bir saat kadar önce alınması önerilen SILDENAFIL, yutu larak alındıktan 30 dakika kadar sonra etkin liğini göstermeye başlar ve etkisi 4 saat kadar sürer.

VERDANAFIL

VERDANAFIL erkeklerde sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) tedavisinde kullanılır. Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel etkinlik için gereken penis sertleşme sinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır.

• Kalp hastalığınız varsa (kalp hastalığı nedeniyle cinsel aktivitenin önerilmediği erkeklerde genel olarak erektil disfonksiyon tedavi sinde kullanılan ajanlar kullanılmamalıdır.),

• Kalpten çıkan damarlarda darlık varsa,

• Kalp ritminizde bozukluk (kardiyak aritmi) veya elektrokardiyografi (EKG) nizi etkileyen kalıtsal kalp hastalıklarınız varsa,

• Kalp ritminizde bir bozukluk olan QT uzamasına ya da Torsades de Pointes’e neden olan ilaçlar kullanıyorsanız,

• Peniste yapısal bozukluk (angulasyon, korpus kaverno zumda fibrozis ya da Peyroni hastalığı gibi) varsa,

• Orta düzeyde karaciğer yetmezliğiniz varsa,

• Penisin sürekli sertleşme halinde olması gibi bir hastalığınız (priapizm) varsa (bu hastalıklar kan hücreler inin parçalandığı kansızlık ve kan hücrelerinde gelişen kanser (orak hücreli anemi, multipl miyelom ve lösemi) rahatsızlıklarını da kapsar.),

• Sertleşme sorunu tedavi sinde başka ilaçlar kullanıyorsanız,

• Ani görme kaybınız olursa VERDANAFIL kullanımını kesip acilen doktorunuza başvurunuz. Özellikle yaşlı, kan akışkanlığı azalmış hastalarda gözün retina tabakasına giden damarlar da tıkanma riski artmaktadır.

• Yüksek tansiyon ve prostat büyümesi tedavisinde kullanılan alfa blokör grubu ilaç kullanıyorsanız,

• Ketokonazol veya itrakonazol isimli mantar ilacı kullanıyorsanız,

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında VERDANAFIL’in etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

• Antibiyotik olan eritromisin, klaritromisin;

• Kalp ritm bozukluğu (aritmi) tedavisinde kullanılan kinidin, prokainamid, amiodaron ve sotalol;

• Mantar tedavisinde kullanılan ketokonazol, itrakonazol;

• HIV tedavisinde kullanılan indinavir, ritonavir;

• Kalp hastalıklarında kullanılan nitratlar ve nitrik oksit vericileri;

• Kalp damar hastalıklarında kullanılan nikorandil;

• Yüksek tansiyon ve prostat büyümesi tedavisinde kullanılan alfa- blokörler (tamsu losin, terazosin veya alfuzosin gibi).

• Bir antibiyotik olan eritromisin veya klaritromisin kullanıyorsanız,

• Greyfurt suyu içiyorsanız,

 • Kanama bozukluğunuz varsa (örneğin hemofili),

• Mide ülseriniz (gastrik veya peptik ülser) varsa,

• Pıhtı eritici bir ilaç olan heparin kullanıyorsanız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, VERDANAFIL cinsel aktiviteden yaklaşık 25-60 dakika önce alınız. Önerilen başlangıç dozu 10 mg’dır. Etkililik ve tolerabilitesine göre doz 20 mg’a arttırılabilir ya da 5 mg’a düşürülebilir. Etkisi 12 saat kadar sürer. Önerilen maksimum doz günde 1 defa 20 mg’dır. Doktorunuz tarafından önerilen dozun en fazla günde bir kere alınması önerilir.

TADALAFIL

TADALAFIL AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA KULLANMAYINIZ,

• Herhangi bir formda organik nitrat veya amil nitrit gibi nitrik oksit içeren ilaçlar kullanıyorsanız. Bu grup ilaçlar (nitratlar), göğüs ağrısı (angina pektoris) tedavisinde kullanılmaktadır

TADALAFIL’in bu ilaçların etkilerini artırdığı gösterilmiştir. Eğer herhangi bir formda nitrat kullanıyorsanız veya emin değilseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.
• Ciddi kalp rahatsızlığınız varsa ya da yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz.
• Yakın zamanda felç geçirdiyseniz.
• Tansiyonunuz çok düşükse ya da kontrol altına alınamamış yüksek tansiyonunuz varsa.
• Göz felci olarak da tanımlanan non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) nedeniyle görme kaybınız olduysa.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

TADALAFIL ‘i kullanırken her zaman doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
Önerilen doz, cinsel aktiviteden önce alınan bir tane 20 mg’lık tablettir.
TADALAFIL ‘i cinsel aktiviteden en az 30 dakika öncesinde almalısınız. TADALAFIL tableti aldıktan sonra 36 saat sonrasına kadar etkili olabilir. Cinsel uyarı olmadığı durumlarda TADALAFIL ‘in etki etmeyeceğini bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle sizin ve partnerinizin, sertleşme sorunu tedavisi için ilaç almıyormuş gibi, ön cinsel aktivitede bulunmanız gerekmektedir.
Alkol kullanımı sertleşme yeteneğini etkileyebilir. Alkol alımı geçici olarak tansiyonunuzu düşürebilir. Eğer TADALAFIL aldıysanız ya da almayı düşünüyorsanız, ayağa kalktığınızda baş dönmesi riskini artıracağından, fazla alkol alımından (kandaki alkol oranı %0.08 ya da daha fazla olmamalı) kaçınınız.
TADALAFIL ‘i günde 1 defadan fazla ALMAMALISINIZ. TADALAFIL 20 mg tabletler cinsel aktivite öncesinde kullanılır.

Yorum Ekle

Abone Olun

Son Bildirilere Ulaşın:

Ecz. Fatih Mehmet Müderrisoğlu. Bütün hakları saklıdır.