Akılcı ilaç kullanımı

Akılcı ilaç kullanımı uzun bir süredir kampanya şeklinde teşvik edilmekte. Türkiye’de tüketilen ilacın %85’i devlet eliyle tüketilmektedir. Yani devletin hekimlerinin yazdığı reçetelerdir, o zaman kime akıl verilmesi gerekmekte, akşam televizyonunu seyreden halka mı, yoksa akılsızca tükettirildiği bakanlıkça söylenen doktorlara mı?

2002 yılında ortalama ilaç kutu bedeli 20.84 TL iken on yıl sonrasında 2012de bu 8.14 TL olmuş ve kutu tüketiminde ise % 172 artış olmuş. Satılan ilaçların sınıflarına dikkat edecek olursak; antibiyotiklerde tüketim ciddi boyutlarda azalırken aynı şekilde onkoloji ilaçlarındaki artışa bakın. Beş yılda anti diyabet pazarındaki artış da % 50’yi bulmaktayken sevindirici bir konu ise kardiyovaskuler pazarının % 55 azalmasıdır.

Bütün bu rakamlara baktığımızda kötü beslenmenin birinci etkisini diyabet ilaçlarında sonraki daha ciddi etkilerini ise onkoloji ilaçlarında görmekteyiz. Gerek Çernobil faciasının etkileri gerekse yediklerimizin artık doğallıktan çıkıp fabrikasyon olması nedeniyle obeziteden başlayan diyabetle devam eden ve daha sonrasında ise kanserle noktalanan bir serüvenin içersindeyiz.

Milletçe gerek soluduğumuz havadan, gerekse hayatımızdan çıkıp giden doğallıkların, nefes alabileceğimiz parkların olmayışından ve hekimlerimizin “AKILCI İLAÇ” Kampanyasında talep edilen hiçbir konuya dikkat etmedikleri için hemen her evde onlarca miadı dolan kullanılmayan ilaç stokları oluşmakta.

Bu kesinlikle halka veya eczacıya mal edilemeyecek bir konu olup kamu spotlarında olduğu gibi “ilacınızı akılcı” kullanın dediğinizde kimin ne anladığını merak ediyorum.

Bu kampanya ile belki antibiyotik kullanımı azalmış olabilir, ama akılcı ilacı anlamayan doktorlar ise bütün kusuru her zaman olduğu gibi eczacıya atmakta. Vur abalıya misali, her şeyden sorumlu tutulan tek meslek eczacılık oluyor. Bir hastaneye gidip de tomografiden ultrasona kadar çektirmeyeniniz var mı? Bakın hastane giderleri yıldan yıla artarken ilaç giderleri düşmüş. Buna neden hiç karışılmıyor anlamak mümkün değil. Bence akılcı ilaç kullanımı kampanyası yerine akılcı sağlık politikası kampanyası sürdürülmeli.

Abone Olun

Son Bildirilere Ulaşın:

Ecz. Fatih Mehmet Müderrisoğlu. Bütün hakları saklıdır.