Kemal Müderrisoğlu

Babam Kemal Müderrisoğlu, 1918 yılında Darülfünin-i Osmani Eczacı ve Dişçi Mekteb-i Alisi’nin Eczacılık bölümünde staj yaparken Mösyö Reboul’un yanında önce stajyer sonra çırak olarak çalışmaya başladı. Birlikte kremler, losyonlar ve kolonyalar ürettiler. 1922 yılında babam fakülteyi bitirince Mösyö Reboul’un yanında kaldı. 1936’ta piyasaya sundukları Rebul Lavanda eczanenin ününü daha da artırdı. 1939’da Mösyö Reboul emekli oldu ve eczaneyi babama devretti.

Abone Olun

Son Bildirilere Ulaşın:

Ecz. Fatih Mehmet Müderrisoğlu. Bütün hakları saklıdır.